کاتر PROTEC

75,900 تومان

بدنه سخت و مقاوم-ریل دو طرف دندانه دار جهت استحکام تیغه در هنگام برش-ساخت چین

موجود

کاتر PROTEC
کاتر PROTEC

75,900 تومان