سیم چین نمره 6 XTERA

235,750 تومان

ساخته شده از آلیاژ کروم -ساخت چین

موجود

سیم چین نمره ۶ | انواع ابزار دستی
سیم چین نمره 6 XTERA

235,750 تومان