انبردست نمره 7 JADERY

235,750 تومان

ساخته شده از آلیاژ کروم -ساخت چین

موجود

انبردست نمره ۷ | انواع ابزار دستی
انبردست نمره 7 JADERY

235,750 تومان