انواع لوازم باغبانی

نمایش 1–28 از 53 نتیجه

6%-
7,200,000 تومان
1,450,000 تومان
24,000 تومان
20,000 تومان
18,000 تومان
480,000 تومان
12%-
345,000 تومان
290,000 تومان
6%-
1,550,000 تومان
850,000 تومان
1,150,000 تومان
16%-
630,000 تومان
3%-
288,000 تومان
43,000 تومان
128,000 تومان
158,000 تومان
148,000 تومان
595,000 تومان
1,295,000 تومان
1,325,000 تومان
675,000 تومان
595,000 تومان
695,000 تومان
825,000 تومان
1,250,000 تومان
1,598,000 تومان

لوازم باغبانی نوعی از ابزارآلات می باشند که عمده کاربرد آنها در باغبانی مراقبت از گل و گیاه می باشد. می توان از ابزارآلات هرس کردن درختان استفاده نمود یا از لوازم مرتبط با آبیاری و سمپاشی درختان، جمع آوری برگ ها و شخم زدن خاک در مراحل مختلف باغداری استفاده نمود.