بست فلزی یکی از انواع اتصالات است. بست های فلزی به منظور جمع کردن و نگه داشتن و فیت کردن شیلنگ ها بر روی سرشیلنگی که به آن متصل است برای جلوگیری از درآمدن شیلنگ و مایعات داخل آن استفاده می شود.
انواع بست های فلزی با توجه به مواد سازنده و وزن آنها و تمام دور (دنده) یا نیم دور بودن آنها قیمت گذاری می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.

تخفیف استثنایی شیلنگهای داراکاراین تخفیف تا آخر سال تکرار نخواهد شد!

کد تخفیف darakar10 را وارد کنید و شیلنگهای داراکار را 10 درصد ارزانتر خریداری کنید!

می خواهم از تخفیف استفاده کنم