نمایش یک نتیجه

پیچ‌ گوشتی یک نوع ابزار دستی است که با استفاده از خاصیت اهرمی و گشتاوری خود، در باز و بسته کردن انواع پیچ کاربرد دارد. با توجه به محل و نوع پیچ از اندازه های مختلفی از این ابزار استفاده می شود.

پیچ‌گوشتی دستی از دو قسمت اصلی دسته و میله منتهی به نوک تشکیل می‌شود. در پیچ‌گوشتی‌های دستی، دسته معمولاً به شکل و اندازه‌ای است که به‌راحتی در دست افراد قرار گیرد. همچنین نوک پیچ‌ گوشتی برای باز و بسته کردن انواع پیچ های مختلف ازقبیل تخت یا دوسو، چهارسو، شش‌سو، مربعی و… در راستای امتداد دسته وجود دارد.

طراحی سایت