راهنمای انتخاب سایز شیلنگ ها

نمره و سایز سایز داخلی متراژ متراژ شیلنگهای یاسا
نمره 2 (1/2 اینچ)
13 میلی متر
50
50
نمره 2.5 (3/4 اینچ)
20 میلی متر
50
50
نمره 3 (1 اینچ)
25 میلی متر
50
40
نمره 4 (1 و 1/4 اینچ)
30 میلی متر
30
35
نمره 5 (1 و 1/2 اینچ)
35 میلی متر
25
-
نمره 6 (2 اینچ)
40 میلی متر
20
-
شیلنگ گاز (3/8 اینچ)
9 میلی متر
50
-

شیلنگ آب داراکار مدل بوستان سایز 1/2 اینچ- 50 متری

1,353,000 تومان

راهنمای انتخاب سایز شیلنگ
شیلنگ بوستان داراکار 1/2 اینچ- 50 متری
شیلنگ آب داراکار مدل بوستان سایز 1/2 اینچ- 50 متری

1,353,000 تومان

برند: