نمایش یک نتیجه

برگ جمع کن یکی از انواع لوازم باغبانی است که جنس آن فلزی است و به سر دسته بیل وصل شده و در فصل پاییز برگ های ریخته شده در باغ ها و فضاهای سبز را به کمک آن می توان جمع آوری کرد.

طراحی سایت