مشاهده همه 1 نتیجه

روغن دان یک نوع ابزار دستی از نوع فلزی است . به طور کلی از روغن دان جهت نگهداری روغن روانکاری برای روغنکاری ماشین‌ها و اشیایی است که در جاهای مختلفی استفاده و نگهداری می‌شوند؛ مانند چرخ خیاطی، اتومبیل، بخش متحرک اهرم‌ها و لولاهای در و پنجره و غیره.

طراحی سایت