مشاهده همه 1 نتیجه

دمنده یک نوع ابزار برقی بوده و در واقع یک دستگاه مکانیکی است که از یک هواکش تشکیل شده است.عملکرد این دستگاه به این صورت است که هوا را از طرف هواکش به یک مکان یا نقطه خاص هدایت می کند. یک دمنده فقط در یک جهت و یا نقطه خاصی قرار می گیرد.
دمنده ها بطور گسترده ای در فرآیندهای صنعتی استفاده می شوند تا هوا را برای تهویه فراهم آورند. آنها نقش یک خنک کننده در صنعت را ایفا می کنند.

تخفیف استثنایی شیلنگهای داراکاراین تخفیف تا آخر سال تکرار نخواهد شد!

کد تخفیف darakar10 را وارد کنید و شیلنگهای داراکار را 10 درصد ارزانتر خریداری کنید!

می خواهم از تخفیف استفاده کنم